Dispens för timmerbilarna

Väntande vedtravar.

Vi har beslutat att ge de timmerbilar som är engagerade i att köra ut avverkat virke längs vägen en tillfällig dispens. Det innebär att de kan köra ut det avverkade virke som ligger och väntar.

Så därför uppmanar vi alla längs vägen att vara extra försiktiga några dagar framåt. Det kommer att finnas tung trafik på vägen.

Vi kommer att ta bort viktbegränsningen helt när vägen har ”satt” sig efter vintern, vilket nog inte ligger så långt bort i tiden. Hur det blir får vi se efter det lågtryck med regn och rusk som är på väg in fr.o.m. söndag.

Skylten när den monterades.