En hälsning inför kommande Jul och Nyårshelger!

När man blickar bakåt tycks ett år förflyta så snabbt. Åter sitter vi inne under årets längsta nätter och kan summera vad som egentligen hände under detta extraordinära år 2020.  

Om vi fokusera på vad som hänt på och omkring vår gemensamma angelägenhet, de 3,4 km grusväg vi har från Vassbo till Hästhagen, så kan jag först av allt konstatera att åter igen så har ingen allvarlig incident inträffat. Det känns skönt, speciellt eftersom det i våras gick relativt mycket timmerbilar på vägen som transporterade ut bl. a. granbarkborreskadat virke.  

Ett par tråkiga händelser minns vi, dels att vår spegel blev krossad i våras och dels vad som hände häromveckan, att någon förstört postlådan vid utfarten i Vassbo. Spegeln var troligtvis en olycka. Efter vi ersatt den har den ju fungerat bra och det verkar som om alla är nöjda med den. Vad gäller postlådan verkar det vara helt onödig skadegörelse och det hoppas vi att vi slipper se mer av.

Sprängd brevlåda.

I övrigt har vägunderhåll skett enligt plan. Bl. a. har vi haft två bra arbetshelger, en på våren och en på hösten. Det är viktigt för att hålla vägen i gott skick, men det är också ett trevligt tillfälle att träffas, dricka kaffe och språkas vid. Styrelsen har åter igen gjort ett utmärkt jobb, både praktiskt och med att hålla ekonomi, protokoll och allt annat i god ordning.  

Jag vill på detta sätt tacka alla medlemmar och styrelsen för årets goda insatser och härlig sammanhållning. Igen har det enbart varit roligt och inspirerande att jobba tillsammans.  

Till sist en lite uppmaning inför nya året. Har ni förslag på förbättringar och förändringar på vägen så låt styrelsen veta. Allt kan vi kanske inte förverkliga men faktiskt en hel del. En sådan idé var att sätta upp en sandningslåda vid sista backen vid Hästhagen. Nu står den där! Det blir årets sista investering!

Sandlådan vid vändplan.

Med detta önskar jag er alla en riktigt fin JULHELG och ett GOTT NYTT ÅR!!

För styrelsen  
Nils C