Ersättaren är uppsatt!

 

Patrik och Torbjörn satte upp den nya spegeln.

 

Så har äntligen den nya spegeln kommit på plats – den som ersätter den som någon eller några slog sönder den 19 februari. Efter välvilligt hanterande från företaget som sålde den första spegeln, fick vi den nya till reducerat pris!

Vi har fortfarande inte kunnat lista ut vem eller vilka som slog sönder den första spegeln, men vi har inte gett upp. Det var heller inte någon idé att skadeanmäla till vårt försäkringsbolag, eftersom självrisken med marginal överskred vad ersättaren kostade.

Stort tack till Patrik och Torbjörn som offrade sin fredagseftermiddag för att få ersättaren på plats!

Efter väl förrättat värv.