Godkänd vägsyn!

I går onsdag den 11 maj hade vi vägsyn av vår väg av Trafikverket. Det sker vart tredje år och är alltid lite spännande att höra vad Trafikverket kan ha för synpunkter på  vår skötsel av vägen. Dessutom måste vi få godkännande för att erhålla fortsatt stadsbidrag, helt nödvändigt om vi skall upprätthålla god vägstandard.

Resultatet av vägsynen blev att vi fick med beröm godkänt. ”God väghållning, vägen är i gott skick” står det i protokollet och så är vi godkända i ytterligare tre år.

Ett förslag fick vi också, nämligen att sätta upp reflekterande stolpar där våra vägräcken börjar respektive slutar, bara för en tydligare markering. Vi tar med oss detta och låter styrelsen avgöra hur vi bäst ordnar det. Tack alla som ständigt bidrager till att vägen är i utmärkt skick, nu senast på vår arbetsdag efter årsmötet den 24 april. Det är alltid roligt att jobba tillsammans när så många hjälps åt!

Nu har äntligen lite regn kommit och fuktat ner grönska och vår väg. Det som står näst på tur är att vi skall sladda vägen när förhållandena är bra, dvs vägen måste vara tillräckligt fuktig för att sladden och traktorn skall kunna göra ett bra jobb.

Därefter kommer vi att lägga på nytt väggrus där det är mest behövligt. Vi har återigen avsatt en bra summa pengar för grusning och det bästa är om det sker ngn gång i slutet på maj eller början på juni. Och sedan är det saltning igen av vägen och buskröjning …. Det finns alltid åtgärder som behövs ordnas.

Hoppas ni alla kan njuta av den här fantastiska tiden med skir grönska och lagom värme!

Bästa vår- och väghälsningar!

Nils

Ordf.