Nyhetsbrev oktober 2019

Hösten har definitivt gjort sig tillkänna. Det saknas inte regn och rusk, grundvattennivån måste vara helt återställd – åtminstone känns det så.

Trots det ymniga regnandet så har vår väg hållit ihop på ett bra sätt. Det har också skett en hel del skogstransporter på vägen i höst och även detta har den stått pall för. Det finns fler skäl för att vägen klarat sig bra, dels har vi grusat relativt bra under en rad år, dels så sladdar vi vägen rejält två gånger om året och det har resulterat i en bra bombering (lutning) så att vattnet rinner av. Dessutom lägger vi på ett rejält lager med vägsalt på sommaren och det ger vägen en bra och fet yta som gör att den också håller ihop bättre.

I lördags hade vi en både rolig och bra arbetsdag. Nytt rekorddeltagande tror jag och fler familjer med barn är med – toppen. Återigen har vi rensat vägsidorna från dåliga träd och grenar så nu är den fri från överhängande grenar som kan slå på lastbilar. Vägen sladdas också och stenar och grästovor togs bort.

Som vi vet så ligger vintern på lut. Innan frost och snö kommer så skall snökäppar sättas upp. Troligtvis ordnar Torbjörn Bengtsson med ett gäng detta kommande helg. Jonas Andersson har lovat att beställa mer isgrus så att vi fyller på depån som ligger nere vid Greens. Vi har också talat med Göran Hermansson som lovar att även denna vinter göra vår snöplogning och inte minst isgrusningen som verkar öka från år till år.

Tack för alla goda insatser som görs för att vår väg skall vara i så gott skick som möjligt. Det är inspirerande att så många ställer upp och hjälper till. Och sist men inte minst så har vi en glad och trevlig styrelse som alltid ställer upp och ser till att allt sköts på bästa sätt.

Med bästa hösthälsningar
Nils