Arbete på vägen börjar onsdag den 25 oktober!

Arbetet beräknas komma igång ca kl. 09.00.

Det som ska göras är:

  • Rätta till första kurvan och tillhörande vägavsnitt avseende bombering.
  • Förbättra dräneringen så vattnet inte rinner över vägen.

Vi tror och hoppas att allt ska vara klart på mindre än en vecka om inget oförutsett inträffar. Det kan bli störningar i framkomligheten periodvis, men entreprenören tror inte att vägen ska behöva stängas av helt.

Om du har externa transportörer (färdtjänst etc.) är det bra att du meddelar dem i förväg om arbetet, så de är förberedda.

Det här arbetet är efterlängtat, då vägen hittills vid mycket nederbörd fått stora fåror i ytan.

Vi hoppas att alla har förståelse för att detta arbete måste utföras för att vi fortsättningsvis ska få ett bättre och mer hållbart vägavsnitt!

Styrelsen