Arbetet på vägen började måndag den 6 november!

Det som ska göras är:

  • Rätta till första kurvan och tillhörande vägavsnitt avseende bombering.
  • Förbättra dräneringen så vattnet inte rinner över vägen.

Vi tror och hoppas att allt ska vara klart på mindre än en vecka om inget oförutsett inträffar. Det kan bli störningar i framkomligheten periodvis, men entreprenören tror inte att vägen ska behöva stängas av helt.

Arbetet kommer preliminärt att utföras med början ca lunchtid varje dag. Sedan håller det på en bra bit in på kvällen.

När det hela är färdigt vet vi inte riktigt ännu, utan återkommer med det.

Om du har externa transportörer (färdtjänst etc.) är det bra att du meddelar dem , så de är förberedda.

Det här arbetet är efterlängtat, då vägen hittills vid mycket nederbörd fått stora fåror i ytan.

Vi hoppas att alla har förståelse för att detta arbete måste utföras för att vi fortsättningsvis ska få ett bättre och mer hållbart vägavsnitt!

Styrelsen