Arbetsdag 27 oktober!

 

 

Det var ett glatt gäng som ställde upp i kylan den 27 oktober. Mycket blev gjort av rensning, som inte hanns med på arbetsdagen på försommaren.

Det var några träd som stod farligt till, nästan lutade över vägen. Litet blötsnö och de hade förmodligen ramlat. Så för att förebygga olyckor eller väghinder togs de bort. Även en hel del sly rensades bort.

Dagen avslutades med en värmande korv uppe på Vattenbergen.

Logga gärna in på medlemssidorna och läs vad ordförande Nils skriver om dagen.