Inbjudan arbetsdag 28 oktober

Välkomna till vägsamfällighetens traditionella arbetsdag 28 oktober!!

Förra årets samling innan arbetet började…

Nu när löven rasar ner, regnskurarna tilltar och dagarna blir allt kortare, är det dags för oss alla längs med vår gemensamma väg att förbereda den för vinterförhållanden.

Ett antal arbetsinsatser behövs göras, som utsättning av snökäppar, översyn av vägen, borttagning av träd som riskerar att falla m.m. m.m. Det är tack vare våra gemensamma insatser som vi lyckas hålla den årliga vägavgiften nere och vägen i gott skick.

Alla är varmt välkomna. Det finns alltid något att greppa tag i och samtidigt hinner vi ju träffa
varandra!!

Har du verktyg? Ta gärna med dem. Vi behöver röjsågar, spett, motorsågar, vanliga sågar, spadar/skyfflar, krattor med mera. Det är bättre vi har för mycket än för litet…

Ta också med dig en termos med något varmt. Vi ordnar med tilltugg!!

Plats: Samling på Vattenberget längst upp på vägen, Nils och Sheilas gård, vid sladdskyddet.
Tid: Lördagen den 28 oktober, Start kl 10. Vi avslutar runt kl 13 med fika.

Varmt välkomna!
Styrelsen