Kallelse till arbetsdag 9 juni

Välkommen att arbeta med vår väg och vårt väderskydd lördag den 9 juni!

Samling hos Sheila och Nils Carlsson på Vattenbergen kl 10.

Det är två saker som måste göras:
• dels bygga dörrar till väderskyddet för vår vägsladd,
• dels översyn av vägen avseende grenar och sly.

Vi tror och hoppas att allt ska vara klart på ett par, tre timmar om vi blir tillräckligt många som jobbar! Vi har satt tiden till mellan 10.00 – 13.00.

Har du möjlighet att komma (giltigt förfall är ålder och/eller sjukdom) så gör det! Vi behöver alla krafter vi kan mobilisera, eftersom vi annars i förlängningen behöver leja in arbetskraft för underhållet. Det kommer i så fall förmodligen att slå tillbaka på årsavgiften.
Vi har alla intresse av att vår väg fungerar till en överkomlig kostnad för alla som bor här!

Vi vill även passa på att meddela att första delen på vägen kommer att åtgärdas under
sommaren för bättre hållbarhet.

Välkommen till en trevlig dag med förhoppningsvis fortsatt tillmötesgående väder! Föreningen bjuder på fika efteråt.

Styrelsen