Årsmöte och arbetsdag.

Vraken kapas…

I strålande sol och med lagom temperatur höll vi i föreningen både årsmöte och arbetsdag den 22 april. Årsmötet höll vi utomhus vid sladdskyddet på Vattenbergen, vilket följdes av arbetsinsatser utmed vägen.

Årsmötet avlöpte enligt plan och medlemmarna var nog nöjda med styrelsens arbete, för alla avgående styrelseledamöter valdes om!

Efter en liten paus för kaffe var det så dags att påbörja arbetsdagen. En hel del blev gjort:

  • Röjning av nedfallna träd och grenar efter vintern.
  • Igenläggning av ”potthål” och andra justeringar av vägbanan.
  • Insamling av snökäpparna.
  • Rensning av några igensatta avloppskulvertar under vägen.
  • Kontroll av och täckning inför sommaren av isgrusfacken.
  • Kontroll och justering av reflexmarkeringar efter vägen
  • … med mera…!

Vi fick således gjort en hel del på förhållandevis kort tid. Tack till alla som ställde upp och tack till Nils och Sheila Carlsson, som välvilligt ställde upp på Vattenbergen!

Här nedan finns ytterligare några bilder att titta på. Klicka för större format…