Avstängning för tung trafik

Från och med eftermiddagen idag 12 april kommer vi att stänga av vägen för tung trafik. Det gäller fordon med en totalvikt av 9 ton eller mer.

Behöver man oundvikligen köra upp på vägen med tungt fordon ändå, måste dispens sökas hos vägföreningens styrelse.

Vi hoppas att detta inte ställer till det för någon! Vägen kommer att öppnas igen så snart den torkat upp.

Torbjörn och Nils efter uppsättning av skylten förra året.