Det händer på vägen, maj-juni 2020.

Midsommarblommor.

Tänkte så här i midsommartider bara kort informera om vad som är aktuellt på vår gemensamma väg och i vägsamfälligheten.

Vi startade försommarsäsongen i god stil med premiär på utomhus årsmöte den 16 maj. Mötet gick utmärkt och efteråt hade vi en bra och givande arbetsdag där vi bl.a. fick nya dörrar till sladdskyddet gjorda, nya målade (gula )stolpar som markerar våra vattenrör under vägen, trädröjning mm. Som vanligt firade vi med grillad korv (denna gång precis lagom grillade), kaffe och med god samvaro på köpet.

I maj sladdade vi vägen för att sedan få spritt 160 ton grus på en bra bit av vägsträckan. Tack och lov fick vi också på vårt årliga vägsalt som verkligen gjort nytta för att binda dammet denna torra försommar.

Aktuellt nu är att styrelsen beslutat om att rensa diken längst med vägsträckan. Vi har tänkt oss att göra detta etappvis under några år för att sprida kostnaderna.  En entreprenör är kontrakterad och vi räknar med att komma igång i månadsskiftet juni-juli. Vi meddelar innan arbetet startar.

Ungefär samtidigt så kommer vi att få gräs- och buskröjning utfört, nödvändigt för att hålla vägrenarna rena från sly och gräs.

Slutligen ett ord om kommande vinter. Göran Hermansson har sagt upp sitt åtagande att ploga och sanda vår väg. Vi har nu kontakt med en ny entreprenör som är villig att utföra tjänsten.  Vi har ännu inte träffats och gjort någon överenskommelse.

Nu önskar jag er en riktigt fin MIDSOMMARHELG, med blomster, sill och vad därtill hör. Framför allt önskar jag att vi alla får vara friska och krya och att vi skall slippa Coronaviruset så snart som möjligt.

Med önskan om en trevlig och glad Midsommar!

Nils