God Jul och Gott Nytt År 2023-2024

Vägen vid Tålleröd.

Hej alla andelsägare längst med vår väg Jättesås – Hästhagen.

Då närmar vi oss, med expressfart, jultider och ett nytt år.

Det är hög tid att tacka alla som med glatt humör ställt upp för att hålla vår väg i så gott skick som möjligt. Där finns styrelsen som ser till att allt planeras och sköts på ett bra sätt, där finns alla som varit med på våra två arbetsdagar och dragit ris, lagat väg, skött vårt material m.m.m.m.

Vi har åter haft ett år där vi sluppit incidenter och olyckor och det är fantastiskt bra och viktigt. Faktum att vi får in mycket få klagomål på vår väg, så det är väl ett gott tecken på att den är väl skött. Några klagomål har dock kommit in och det rör hastigheten som vi kör med framför allt i början/slutet på vägen.  I höst satte vi därför upp två skyltar med rekommenderad max hastighet 30 km/tim. Vi hoppas att detta skall bidra till en lugn och säker körning på hela vår väg.

Med detta sagt vill jag tacka alla som hjälpt till under året med vägens skötsel och vandel och också tacka för god gemenskap och gott humör.

Jag önskar er alla en riktigt fin Jul och ett Gott Nytt 2024!!

Nils Carlsson

Ordförande