God Jul och Gott Nytt År!

Hej alla andelsägare,

Året 2022 är strax till ända, på något sätt känns det som om åren passerar snabbare och snabbare.

Vår väg har tjänat oss alla väl även detta år. Några speciella minnen från året kommer upp. Under vintern pågick en större skogsavverkning längre in på vägen med följande tunga skogstransporter på snöiga och isiga vägar. Det blev ett antal extra grusningar gjorda tidigt på mornarna för att säkra timmerbilarnas säkra utfart. Med gott samarbete från alla berörda så gick alla transporter säkert och utan missöden.

Under försommaren fick vägen ytterligare en ordentlig uppgrusning, (170 ton grus gick åt). Sen blev det sladdning och saltning på vägen. Ytan satte sig väldigt bra och vägen höll sedan perfekt under hela sommaren och hösten, ja så bra att vi beslöt ställa in sladdningen i september-oktober.

Två arbetsdagar minns vi också väl. Bägge dagarna hade många deltagare, vi jobbade på och hade trevligt.  Korvgrillning och kaffe har blivit en fin tradition.

Nämnas måste också att Trafikverket utförde sin treåriga inspektion av vår väg. Vi fick fullt godkänt vilket innebär att vi är berättigade till fortsatt årligt statligt vägbidrag.

Tack till alla som varit med och gjort vår väg säker och väl underhållen! Tack till vår styrelse som bland annat håller ordning på våra räkenskaper, skickar ut våra nyhetsbrev, håller i gång vår webbsida och hjälper till med alla praktiska jobb.  

Nu önskar jag alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Väl mött på det nya året 2023!

Nils Carlsson

Ordförande