Hänt på vägen i juni!

Hej,

Årets två längsta dagarna har just passerat, nätterna är ljusa, blomningen är i full gång och SMHI lovar varmt väder över Midsommar. Härligt!!

Jag vill bara sända en enkel Midsommarhälsning till er alla längst med vägen tillsammans med kort information vad som hänt sen sist och något om vad som kommer att ske härnast.

Som ni säkert observerat har vi nu sladdat vägen för att fylla igen alla håligheter och få till bra lutning på vägbanan. I veckan som gick fick vi sedan nytt väggrus på många sträckor, totalt har vi lagt på 170 ton nytt väggrus.

Omedelbart därefter saltade vi hela vägsträckan med miljövänligt vägsalt, tre ton går åt varje gång. Nu är vägen dammsäkrad och kommer att hålla för nederbörd på ett bra sätt.

Vägen är nygrusad och nysaltad med miljövänligt salt (magnesiumklorid).

Kvarstår att göra är busk- och gräsröjning i vägkanterna. Detta kommer att ske troligtvis första veckan i juli.

Nytt är också att Uddevalla Energi är i full gång med att projektera nedgrävning av elluftledningen som matar vårt område. Det kommer att innebära väsentligt bättre driftsäkerhet på våra elleveranser, framförallt höst och vinter. Arbetet kommer att innebära en del grävarbeten vid sidan av vår väg främst fram till Olaussons hus (första huset på vänster sida) samt från Greens hus upp till Lisa Holmqvist och Martin Skarles hus.

Arbetet kommer att påbörjas efter sommaren och vi kommer att lägga ut meddelanden om exakt tidpunkt så snart vi vet.

Nu önskar jag alla en riktigt fin, härlig och somrig Midsommar!

Nils Carlsson

Ordförande