Krossad spegel vid vägen!

Den okrossbara spegeln är krossad!

Det har hänt en liten malör vid vägen – vår nyuppsatta spegel i första skarpa kurva med skymd sikt är krossad.

Någon gång mellan 10.30 – 12.30 på onsdagen har detta hänt, det har vi kunnat fastställa.

Om någon har sett något eller vet något kontakta gärna ordförande Nils på  tel. 070-667 40 78.

Det har säkert skett oavsiktligt, eller om det är något större fordon som orsakat det hela utan att märka vad som skett, men vi skulle gärna försöka reda ut vem eller vad  som orsakat malören.

Att spegeln skulle vara okrossbar är något som vi erfarit inte stämmer riktigt…

Plastbitar ligger runt spegeln på marken – se pilar.