Avverkning i skogen!

Nu är avverkningen i full gång.

Nu är det skogsavverkning på gång igen. Det är Morgan Rund på Hästhagen som avverkar. Risken att det kommer stora fordon på vår väg blir alltså större, så extra vaksamhet anbefalles.

Samtidigt går våren framåt, så den tjäle som har lyckats komma ner i vägen är på väg upp. Det innebär att det finns en möjlighett att vägen blir begränsad för tyngre trafik framgent. Vi meddelar detta och sätter upp begränsningskylt i början av vägen i så fall. Arbetslaget som håller på med skogsavverkningen är också meddelade om detta och anpassar sig därefter.

Vi hoppas att allt flyter på utan krångel, men vi bör alltså vara medvetna om de extra arbeten som pågår just nu.

Virket körs ut till upplag vid vägen utan dröjsmål.