Nyhetsbrev, Jättesås Hästhagens Samfällighetsförening, Oktober 2023

FULL FART I BACKARNA!

Hej,

”Full fart i backarna” det låter som taget från någon av våra barnvisor vi brukade sjunga när det var snö och kälken och skidorna var framme.

Dock, ramsan kommer utifrån den diskussion vi hade förra veckan i vår styrelse för samfälligheten. Vi får in synpunkter (läs klagomål) att det körs alldeles för fort i nedre delen av vägen. Det känns otäckt, inte minst med tanke på att vi har fn tre barnfamiljer boende där. Vi har backkrön, skymda utfarter och kurvor så sikten är dålig på många ställen här. Och det får bara inte hända någon olycka!!

Styrelsen undersöker därför om att sätta upp fartbegränsningsskyltar, max 30 km per timme,

både vid infarten på vår väg och på väg neråt. Styrelsen ser det som ytterst angeläget att vi alla lugnar ner farten, är försiktiga och ta hänsyn. Det är bättre vi lyckas med det här än att vi skall behöva lägga ut farthinder på vägen.

I övrigt kunde styrelsen konstatera att vägen fungerat bra under sommarhalvåret. En rad åtgärder  behövs ordnas med innan vintern kommer och det hoppas vi att vi klarar av med allas hjälp nu på lördag den den 28:e., se särskild inbjudan. Väl mött då!

För styrelsen

Nils Carlsson

Ordföranden