Senaste nytt från vägen

Så har sommaren kommit med allt vad det innebär. Damm och blöta om vart annat, men det är saker som vi försöker hantera så gott det går i föreningen.

Det som kommer att hända i närtid, är att vi kommer att lägga igen norra diket vid första delen av vägen – från busskuren till första kurvan. Det är det högra diket under allt gräs på bilden. Arbetet kommer att påbörjas så fort den första skörden är tagen på fältet bredvid.

Det kommer att bli en dränering längst ner i diket. Ovanpå läggs sedan makadam. Detta kommer att öka slitstyrkan och bärigheten på detta vägavsnitt hoppas vi. När arbetet pågår kan det kan bli tillfälliga hinder när man ska fram, men vi ber alla ha tålamod eftersom vi måste göra detta.

I början av juni kördes det på mer väggrus på några delar av vägen där det behövdes.

Dessutom kommer vägen att saltas i sin helhet för att binda dammet om det blir torrt. Som vanligt kommer vi att använda magnesiumklorid, som anses mer miljövänligt än vanligt vägsalt.

I början av juli kommer vägkanterna att rensas från växtlighet, så det inte växer in över vägen. Detta kommer att ta cirka en arbetsdag, då det alltså kan finnas en maskin i vägen på vägen.

Vi i styrelsen hoppas på en bra sommar med lagom mycket av allt. En torr sommar som den förra är inget att se fram emot med tanke på brandrisk etc.

Senare i höst återkommer vi med en arbetsdag, som vi hoppa att så många som möjligt kan deltaga i. Kallelse till denna kommer senare.

Trevlig midsommar önskar vi även!

Styrelsen