Tjällossning och maximal belastning!

Nu börjar tjälen gå ur marken ganska rejält dagtid – därför har vi sett oss nödsakade att begränsa totalvikten på vägen till 9 ton!

Montering av 9-tonsskylten.

Det innebär att fordon med en totalvikt av 9 ton och däröver inte får köra upp på vägen!

Det går att få dispens för absolut nödvändiga transporter – kontakta i så fall ordförande Nils Carlsson, Torbjörn Bengtsson eller Björn Tellow. Sopbilen och slamsugarbilen från Uddevalla Energi har automatisk dispens.

Torbjörn och Nils efter väl förrättat värv.

Vi hoppas att denna åtgärd ska spara vägen en del och därmed minska underhållskostnaderna över tid.