Vägen avstängd några timmar 22 maj!

Vägen avstängd vid kurvan och grävmaskinen längst bort.

Då Uddevalla Energi har ett kabelarbete på gång som berör vår väg, kommer vägen att stängas av måndag 22 maj mellan kl. 10.00 – 13.00. Det kommer alltså att beröra hela vägsträckningen, eftersom arbetet utförs längst ner på vägen. Det kommer inte att gå att passera, eftersom vägen för detta arbete grävs av!

Vi hoppas att detta inte för några olägenheter med sig för oss som bor vid vägen!

I övrigt får vi önska alla som bor och finns vid vägen en trevlig långhelg!