Vägen stängs av även under nästa vecka!

VÄGEN STÄNGS AV FRÅN ÖDEGÅRDSHAGEN OCH UPPÅT även under början av vecka 37!

Arbetet fortsätter fram till Ödegårdshagen.

Arbetet fortsätter med att dra fram fiberledning till familjen Pålsson på
Ödegårdshagen. Men på fredag blir det inget arbete gjort, utan vi nödgas fortsätta på måndag istället.

Ledningsdragningen sker som vi tidigare nämnt från kopplingsskåpet vid Tobias Anderssons och Peter Kleists respektive hus och sedan bredvid och på vägen ner till Pålssons.

Vi kommer att behöva stänga av vägen helt från fordonstrafik även vid det fortsatta arbetet.

Följande tider gäller preliminärt, men kan komma att ändras:
Måndag den 20 september kl. 10:00 – 16.00.
Tisdag den 21 september kl. 10:00 – 16.00.

Vi hoppas att dessa tider räcker för att få grävningen slutförd – om inte kommer vi att behöva stänga av vägen ytterligare dagar kommande vecka. Vi meddelar då detta så fort vi kan.

Har du frågor ang. vägens framkomlighet är du välkommen att ringa Nils Carlsson

070 667 40 78.

Stenshults Fibernät ekonomisk förening
Jättesås Hästhagens vägsamfällighet

Här är fiberslangen nedlagd och det gröna markeringsnätet läggs också ner.