Vägnytt oktober 2022

Älgar intill vår väg. (Bild: Björn Tellow ©)

Hej,

Augusti och septembers sköna väder känns långt förbi! Oktober bjuder på regn mest varje dag och mörkret vinner utrymme både morgon och kväll.

I veckan höll vi i samfällighetens styrelse möte för att planera vilka förberedelse vi behöver göra inför vintern. Snökäppar skall upp, vi vill bygga ett regnskydd för vår sandspridare, grenar och träd som lutar ut mot vägbanan behövs röjas m.m.m.m. Vi bestämde därför att ha en höst-arbetsdag, vilket nu har blivit en trevlig tradition. Vi träffas och jobbar och avslutar det hela med kaffe, grillkorv och lite tilltugg. Arbetsdagen bestämdes till lördagen den 29 oktober, vi startar kl 10.00 och håller på till ca 13-14. Kallelse skickas ut till alla andelsägare i vägen via e-post.

Bild från arbetsdagen förra hösten.
(Bild: Björn Tellow ©)

Den minnesgoda läsaren av våra nyhetsbrev kommer kanske ihåg att vi informerade om att den del av elledningen som fortfarande är luftledning och som matar vårt område med elström skall grävas ner.  Vi nämnde då att arbetet skulle starta i augusti. När jag häromdagen kontaktade Uddevalla Energi för att höra varför inget arbete påbörjats får jag veta att anbudsförfarandet har försenats och det blir ingen projektstart förrän till våren. Tyvärr tycker vi, nu får vi hoppas att elledningen håller så bra som möjligt genom ytterligare en vinter.

Styrelsen konstaterade att vägen har hållit bra standard under hela sommarren. Detta beror till största delen på alla fina frivilliga arbetsinsatser som görs under året. Det är viktigt att så många som möjligt ”drar sitt strå till stacken”. Varmt välkomna till vår arbetsdag den 29:e!

Vattenberget den 8 oktober 2022

Nils

Ordförande vägsamfälligheten.