Utkörning av virke

Från och med vecka 37 (med början 9 sept.) och ett tag framåt kommer det att ske virkesutkörning från Ramsedalen. Det kommer alltså stundtals att finnas en timmerbil i vägen på vägen.

Sedan tidigare pågår det även transporter från en avverkning på Tålleröd. Med ojämna mellanrum finns alltså även här timmerbil på vägen.

Vi ber alla trafikanter vara uppmärksamma på detta.