God Jul och Gott Nytt År 2021-2022!

Hej alla andelsägare i vår förening Jättesås Hästhagens Samfällighetsförening,

Vår väg har nu tjänat oss alla som bor längst med vägen i över 70 år. Det gångna året 2020 har inneburit en hel del vägunderhåll, framför allt satsade vi på att lägga nytt grus över hela vägsträckningen. Mycket av underhållet har gjorts av oss andelsägare själva, och tack vare arbetsdagar och insatser dessemellan har vägen varit i gott skick hela året. Nytt för året är att vi har bytt entreprenör som snöplogar både samfällighetsvägen och privata stickvägar. Göran Hermansson som hjälpt oss på ett utomordentligt sätt i över 50 år med plogning och div körningar har valt att sluta och nu ta det lite lugnare. Vår utvärdering av vår nya plogentreprenör är positiv, vi tycker att det blir bra utfört och han har ställt upp inom en rimlig tid.

Återigen kan vi konstatera att vi varit förskonade från någon allvarlig olycka eller tillbud under året. Tack alla som kör försiktigt, med stort omdöme och därtill lite gott humör! Tack också alla som har haft möjlighet att hjälpa till och arbeta på vägen och i styrelsearbete – tillsammans kan vi ha en bra, säker och pålitlig väg!

Nu önskar jag er alla en riktigt fin Julhelg och ett Gott Nytt År. Kanske får vi lite kyla och vit snö igen lagom till jul och som gör allt så vackert och fint.

För styrelsen

Nils Carlsson

Ordförande