Sommarhälsning till vägföreningens samtliga andelsägare

Vår väg 11 juni.

Sommarsolståndet är blott en vecka framför oss och sannerligen märks det på de ljusa nätterna och all grönska och blommor. Det gäller att passa på att njuta!

Vår väg är väl rustad för kommande månader. Vårens åtgärder har främst varit att vi sladdat vägen, för att få upp grus i kanterna och få rätt lutning på vägbanan, och sedan en reell grusning och saltning. Styrelsen beslöt att vi i år skulle satsa på att grusa hela vägen, från start i Vassbo till vändplatsen i Hästhagen.

Så har det också blivit gjort med ett litet undantag nämligen ovanför Pålssons fastighet fram till ängarna i Hästhagen. Där har vi avvaktat grusning till senare i sommar på grund av att Stenshults Fiberförening skall gräva ner fiberledning i vägen fram till Pålssons. Detta arbete beräknas nu starta på sensommaren, vi meddelar naturligtvis i god tid när det är dags.

Vad som kvarstår att göras på vägen i sommar är den traditionella busk- och gräsröjningen i vägkant och diken. Detta räknar vi med sker första till andra veckan i juli.

Kör nu lugnt och njut av sommaren. Vi önskar er en riktigt fin sommar med många roliga möten och upplevelser och då Covid bara blir ett minne blott!!

Med sommarhälsningar

För vägsamfällighetens styrelse

Nils Carlsson, ordförande