Jättesås Hästhagen Samfällighetsförening

Just som rubriken säger – vi är en samfällighetsförening som gemensamt äger vår väg. Det är just det som är vitsen – vi äger vägen gemensamt!

  • Utmed vägen finns 31 fastigheter om man även räknar med naturreservatet Högalid.
  • Merparten av fastigheterna vid vägen är med några undantag bebodda.
  • Någon ändring är inte i sikte i närtid, men ägarförhållanden kan ju ändras.
  • Glöm inte att vi har ett gemensamt ansvar för att vägen fungerar.

Vår gemensamma väg är vår enda fysiska kontakt med omvärlden om vi vill transportera oss. Därför är det viktigt att den fungerar i alla lägen. Så visa hänsyn och kör försiktigt!

Besök
  • 7222Det här inlägget:
  • 16104Läsningar totalt:
  • 12524Besökare totalt:
  • 0Besökare online nu: