Arbetet fortsätter!

Arbetet med vägen fortsätter.

Det som nu är klart är rensning upp mot kurvan vid bergsskärningen och dräneringen längs muren vid första huset.

Men det återstår en del arbete.