Arbetsdag 19 oktober!

Tidigare arbete vid vägen.

Vi kommer att ha en arbetsdag lördag 19 oktober kl. 10 – 14. Alla vid vägen är hjärtligt välkomna att delta!

Arbete att utföra:

  • Markeringsskylt rättas till och sätts upp igen vid vägräcket vid första kurvan.
  • Behovet av träd- och buskröjning ses över.
  • Återställning av grus som lagt sig i vallar vid mötesplatser etc.
  • Anmälan om deltagande till Nils eller Björn.

Vi har inte haft någon arbetsdag sedan i våras nu, så det börjar bli hög tid. Vårt rykte som väghållare är mycket gott och vi måste fortsätta jobba med att vidmakthålla det. Som vanligt brukar vi vara ett ”gôtt” gäng som träffas och gör det som behöver göras med vägen.

Samling hos Nils och Sheila Carlsson på Vattenbergen kl. 10.00 den 19:e.