Arbetsdag 9 september

Så har vi haft arbetsdag igen. Det som gjordes denna dag var att väderskyddet för vägsladden gjordes i det närmaste färdigt.

Dessutom reparerades vägen som helhet avseende de potthål som senaste tidens regn har ordnat. Vi hoppas att det håller sig ett tag nu.

Entreprenören för reparationen av vägen vid första kurvan dök också upp, så vi fick tillfälle att diskutera hur detta arbete skulle utföras. Vi hoppas att planeringen håller och arbetet kommer igång runt 1 oktober. Då blir det vissa inskränkningar i framkomligheten så länge arbetet håller på, men vi kommer förmodligen inte att behöva stänga av vägen.

Här nedan finns en liten video från dagen.