Mer snö och mer skogsarbeten!

Som vi alla märkt kommer det ordentligt med mer snö igår och idag. Vi har beställt plogning som kommer att ske under dagen för att hålla vägen farbar och förhindra att för mycket is bildas på vägbanan.

Ytterligare ett skogsarbete har nu också startat. Avverkning med skördare sker på Tålleröd, strax innan ”kanalen” om man kör upp mot Hästhagen. Skotning kommer att ske också med körning över vår väg. För att skydda vägen kommer plåtar att läggas ut där skotaren kör. Det gäller för oss alla att ta det extra försiktigt när vi kör över plåtarna så att inget slår upp i bilen, och när vi kör förbi avverkningsområdet, inte minst för er som har bilar med låg markfrigång.

Avverkning vid Tålleröd, strax innan ”kanalen” är nu påbörjad.

Transporterna med timmerbilar har nu kommit igång så även detta gör att vi får ta det extra försiktigt. Några av timmerbilarna märker ut att de är på vägen genom att sätta ut varningstriangel vid vår väginfart – se då upp extra mycket. Om, eller snarast när, det  kommer nytt mildväder kommer vi troligtvis att stänga av vägen för tunga transporter, något vi nämnde i vårt förra nyhetsbrev.

Kör försiktigt och så hoppas vi att våren snart är i antågande!

Nils                                                                           Björn

Ordförande                                                              Sekreterare och webmaster